Πρόσκληση Δεξίωσης

Εκτύπωση κειμένου για τη δεξίωση που θα ακολουθήσει.